Section 5 Info

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148) Gus Allemenos (s/o George N. Allemenos # 202 & Marika Mormanis - b/o # 114 & # 158)

149) Triantafillia 'Rosie' Papameris ( d/o Nicholas S. Papameris & Irene Metraka # 153)

150) Unknown

151) Emma Bascom Kangas (2nd w/o Efstratios 'Steve' Kangas # 185)

152) Unknown

153) Irene Metraka Papameris ( d/o 'Sam' Metraka & Triantafillia - h/o Nicholas Papameris & m/o # 149)

154) Eufrosine 'Frosso' D. Kalage Kakmis ( w/o Stelios V. 'Steve' Kakmis)

155) Unknown

156) Foteny Kakmis Mavrikos ( d/o Nicholas & Despina Nikoletis Kakmis w/o Panagiotis 'Peter Mavrikos & m/o # 27, # 100, # 110 & # 107)

157) Unknown

158) Despina 'Virginia' Allemenos (d/o George N. Allemenos # 202 & Marika Mormanis - sis/o # 114 & # 148)

159) Unknown

160) Unknown

161) Efthemia Arvanitis Manolidis Pappas ( d/o Efstavros & Paraskevi Gaitanes Arvanitis - married 1st Savas Manolidis / Manol & 2nd to Anthanasios 'Tom Pappathanasiou / Pappas # 210 & m/o # 101 & # 189)

162) Unknown

163) Unknown

164) Basili 'Bill' Christodoulos / Christy ( h/o Lucille # 166 & b/o 125)

165) Panagiotis 'Pete' Hliaroudis ( h/o Athena Kirkines # 174 & f/o # 175)

166) Lucille Christy ( w/o Basili 'Bill' Christy # 164)

167) Zmaragda 'Marie' Alemenos ( w/o Christ Alemenos # 79 & m/o # 126, # 128 & # 136)

168) Harriett Zelles (d/o James Zelelis # 88 & Akaterini Kalage # 78 & sis/o # 8)

169) Gus Petros ( s/o Charles Petros # 177 & Angeliki 'Angela' Zembekis b/o # 172

170) Jerry Diver ( s/o Peter (Voutihtis) Diver # 198 & Julia Hatziplasti # 187)

171) Elefteria 'Liberty' Kambas (d/o Nicholas (Kambakoumis) Kambas # 184 & Sultana Kangas # 51 & sis/o 127)

172) Helen Petros ( d/o Charles Petros & Angeliki 'Angela' Zembekis sis/o # 169)

173) Mariola Louizos ( w/o Haralambos Louizos & m/o # 81)

174) Athena Kirkines Hliaroudis ( w/o Panagiotis 'Pete' Hliaroudis # 165 & m/o # 175)

175) Hriso 'Goldie' Hliaroudis ( d/o 'Pete' Hliraoudis # 165 & Athena Kirkines # 174

176) Unknown

177) Charles K. Petros (h/o Angeliki 'Angela' Zembekis & f/o # 169 & # 172)

178) John Trantos ( h/o Paraskevi 'Frieda' Moumtsas # 183)

179) Katherine Kapanakas ( d/o John Mitchell Kapanikas & Kereake Niklis # 188)

180) Unknown

181) Anesti 'Ernest' Karatosis ( s/o Panagiotis Karatosis # 12 & Steryana 'Stella' Kongos # 193 & b/o # 74)

182) Mary Zelles ( d/o Spiros 'Sam' Zelelis # 14 & Stergiana Psathas # 34 & sis/o # 80)

183) Paraskevi 'Frieda' Moumtsas ( d/o Vasilios Arvanitis / Moumtsas & Akaterina Niklis  - w/o John Trantos # 178)

184) Nicholas G. Kambakoumis / Kambas ( s/o George Kambakoumis & h/o Sultana Kangas # 51 & f/o # 127 & # 171)

185) Efstratios E. 'Steve' Kangas ( s/o Eleuthrios Kangas & Vimouria & h/o 1st wife Elefteria 'Liberty' Papameris (deceased) & 2nd wife Emma Bascom # 151)

186) Unknown

187) Julia Hatziplasti Diver (w/o Peter (Voutihtis) Diver # 198 & m/o # 170)

188) Kereake Niklis Kapanakas (d/o Anthony & Peppina Niklis & w/o John Kapanakas & m/o # 179)

189) George S. Manolidis / Manol ( s/o Savas 'Sam' Manolidis (deceased) & Efthemia 'Effie' Arvanitis # 161  & b/o # 101)

190) Sophie Christo Atherine ( d/o Zafer Christo & Irene Loizou, future w/o Euripidis 'Everett' Peter Atherine, Sr. # 1)

191) Maria Loizou Kadiguranis Arvanitis ( 1st w/o William Kadiguranis & 2nd w/o James N. Arvanitis # 194 & m/o # 36)

192) Unknown

193) Steryana 'Stella' Kongos Karatosis ( w/o Panagiotis Karatosis # 12 & m/o # 74 & 181)

194) James Nicholas Arvanitis ( s/o Nicholas Arvanitis & Ekaterina Theofanous & h/o # 191 & adopted f/o # 36   - b/o # 37 & # 201)

195) Eugenia Rikos Fanoudas ( w/o Andreas P. Fanoudas # 196 & m/o # 207)